Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor toegang tot deze site.

Toegang tot deze site behelst de aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden.

 

Toegang tot deze site en gebruik van geïntegreerde content

FCA Netherlands B.V. (hierna: "FCA Netherlands") aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegang tot deze site of voor het gebruik van welke geïntegreerde content dan ook. Gebruikers zullen daarom aansprakelijk blijven voor eventuele schending van de rechten van FCA Netherlands, derden of een andere schending van de wet die voortvloeien uit hun manier van toegang en gebruik van deze site. FCA Netherlands is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan gebruikers die toegang tot deze site zochten.

 

Links naar andere sites

Links naar andere sites op deze site worden alleen vermeld voor het gemak van de gebruiker, zonder dat er enige vorm van garantie wordt verstrekt met betrekking tot de betrokken websites en hun inhoud. Alle eventuele verplichtingen in dit verband worden vermeden en komen te vallen onder de beheerders van de sites in kwestie, waarnaar verwezen wordt.

 

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, vallen de teksten, afbeeldingen, grafieken, audiobestanden, animatiebestanden, videobestanden en gerelateerde toepassingen op deze site onder het auteursrecht en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten van FCA Netherlands of andere bedrijven die toebehoren tot de FCA group (hierna "FCA group") of andere rechtverkrijgenden. Het genoemde materiaal kan niet worden gedownload, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële of distributie doeleinden, noch kan het worden gewijzigd of worden overgebracht naar andere sites. Geen licentie, noch recht of andere autorisatie in verband met bovenstaande staan toe dat gebruikers het materiaal van deze site publiceren.

 

Merkbescherming
Tenzij anders vermeld, zijn de merken vertegenwoordigd op deze site, eigendom van FCA Netherlands of FCA group bedrijven of rechtverkrijgenden: geen reproductie, wijziging noch gebruik is toegestaan zonder een schriftelijke toestemming voorafgaand van de eigenaar. Geen licentie noch andere toestemming, in verband met bovenstaande, staan toe dat gebruikers de merken op deze site vertegenwoordigen.

 

Informatie op de site
Hoewel de informatie op deze site is verzameld en getoond met de nodige aandacht, is die louter indicatief en kan geen garantie worden afgegeven ten aanzien van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid, de frequentie van updates of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan.

 

Alle informatie op deze site kan te allen tijde onderhevig zijn aan wijzigingen zonder de noodzaak van kennisgeving vooraf, naar goeddunken van FCA Netherlands.

 

FCA Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of het niet up-to-date houden van de site.

 

Informatie over producten van FCA group
De constante beschikbaarheid van de producten afgebeeld op de site van deze markt is niet gegarandeerd.

 

Bovendien zijn de gebruikers van deze site hierbij er van op de hoogte dat sommige informatie, illustraties en productafbeeldingen op deze site zijn vervaardigd voor het gebruik van verschillende landen over de hele wereld. Derhalve kan bepaalde informatie niet geldig zijn in zekere landen, net als sommige versies/ accessoires mogelijk niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.

 

Om tegemoet te komen aan de specifieke lokale eisen van de markt of specifieke wetten in bepaalde landen, zouden sommige versies/ accessoires die voorkomen op deze site beschikbaar kunnen zijn in die landen met specificaties of configuraties die verschillen van die op deze website getoond.


Iedere gebruiker geïnteresseerd in een model auto, kleur, optie of accessoire te zien op deze site, zonder op de hoogte te zijn van beschikbaarheid of kenmerken voor zijn/ haar gebied, wordt verzocht contact op te nemen met bedrijven toebehorend aan de FCA group en/of een lokale geautoriseerde dealer voor informatie over het gewenste product en up-to-date details en gerelateerde beschikbaarheid voor het betreffende gebied.

 

Prijzen

Alle getoonde prijzen op deze site worden aanbevolen door de fabrikant voor de verkoop en zijn derhalve louter indicatief en niet bindend. De prijzen zijn up-to-date op de dag van de publicatie en te allen tijde onderhevig aan veranderingen, zonder de noodzaak van  kennisgeving vooraf.

 

Cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze informatie stelt ons in staat onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

 

 

laatste video's

geavanceerd zoeken

Zoek...

Van
Aan
Zoek